Informace k zálohám prostřednictvím plateb SIPO

V měsíci březnu se strhávají pouze nedoplatky z vyúčtování vodného, stočného za rok 2021.
Srážku budou mít jen ti, kteří měli nedoplatek do 500 Kč a platí zálohy prostřednictvím SIPO.

Od dubna bude nová výše záloh, která bude vypočtena ze spotřeby roku 2021. V případě, že chcete nastavit jinou výši záloh, je potřeba nás kontaktovat (uctarna.ts@bystre.cz, tel.: 461 542 894)


Informace k vyúčtování vodného, stočného za rok 2021

PŘEPLATEK z vyúčtování

  • NIŽŠÍ než 1.000 Kč bude použit jako záloha na další období
  • VYŠŠÍ než 1.001 Kč bude vrácen hotově či bankovním převodem. Žádáme o sdělení čísla účtu, na který bude přeplatek odeslán.

DOPLATEK z vyúčtování

  • NIŽŠÍ než 500 Kč bude stržen přes SIPO, platíte-li tak zálohy
  • VYŠŠÍ než 501 Kč uhraďte: bankovním převodem, hotově na pokladně TS

Kancelář Technických služeb - nám. Na podkově 68, Bystré (budova IC)
Pokladní hodiny: po, st: 08:00-11:30 12:30-15:00


Od 1. 1. 2022 je cena vodného 28Kč/m3 a cena stočného 34Kč/m3


Informace pro občany k odečtu vodného, stočného za rok 2021

V termínu od 13. 12. - 23. 12. 2021 budou probíhat odečty vašich domovních vodoměrů, abychom mohli provést zúčtování vodného a stočného za rok 2021.

Z důvodů šíření Covid 19 žádáme ty, kteří si nepřejí osobní návštěvu našich zaměstnanců, nahlaste nám stav vašeho vodoměru jedním z níže uvedených způsobů:

Samoodečet vodoměru můžete nahlásit pomocí:
1) el. formuláře na webových stránkách - https://www.tsbystre.cz/samoodecet-vodomeru/
2) e-mailem - tech.sluzby@bystre.cz nebo uctarna.ts@bystre.cz
3) telefonicky - 461 542 894 kancelář TS
4) písemně - zanecháním lístku ve schránce, která je umístěna na radnici Městského úřadu či na Informačním centru
5) osobně - po telefonické dohodě

Jaké informace od Vás budeme chtít:
1) adresa odběrného místa
2) stav vodoměru
3) datum odečtu vodoměru
4) telefon či email pro případnou další komunikaci

Samoodečty je možné nahlašovat výše uvedenými způsoby, nejpozději však do 3.1.2022. Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pěkné dny.


Změna sídla

Kancelář Technických služeb Města Bystré s.r.o. je dočasně přestěhována z ulice Sulkovské do budovy Multifunkčního domu - nám. Na podkově 68, 2. patro!