Změny na Skládce odpadů skupiny SOO-3

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 7. 2023 dochází k úpravě ceníku na Skládce odpadů skupiny SOO-3 a k pevné pracovní době.
Děkujeme Vám za pochopení.

Provozní doba skládky a sběrného dvora bude pouze v tyto dny:
Letní období (duben - říjen):   
    úterý:    08:00 – 11:30    13:00 – 16:00
    pátek:    ------------------   13:00 – 16:00
    sobota:  ------------------   13:00 – 16:00

Zimní období (listopad - březen):
    úterý: 08:00 – 11:30       13:00 – 16:00
    pátek:    ------------------   13:00 – 16:00


Informace k vyúčtování vodného, stočného za rok 2022

PŘEPLATEK z vyúčtování

  • NIŽŠÍ než 1.000 Kč bude použit jako záloha na další období
  • VYŠŠÍ než 1.001 Kč bude vrácen hotově či bankovním převodem.

V případě, že platíte zálohy prostřednictvím SIPO a přeplatek chcete vrátit bankovním převodem, žádáme o sdělení čísla účtu, na který bude přeplatek odeslán - nejpozději do 20.2.2023.

V případě, že platíte zálohy převodním příkazem, přeplatek Vám bude automaticky odeslán na účet, z něhož platby přicházejí.

DOPLATEK z vyúčtování

  • NIŽŠÍ než 500 Kč bude stržen přes SIPO, platíte-li tak zálohy
  • VYŠŠÍ než 501 Kč uhraďte: bankovním převodem, hotově na pokladně TS


Pokladní hodiny: po, st: 08:00-11:30 12:30-15:00


Informace k zálohám vodného, stočného pro rok  2023  - SIPO

V měsíci březnu se strhávají pouze nedoplatky z vyúčtování vodného, stočného za rok 2022.
Srážku budou mít jen ti, kteří měli nedoplatek do 500 Kč a platí zálohy prostřednictvím SIPO.

Od dubna bude nová výše záloh, která bude vypočtena ze spotřeby roku 2022.
V případě, že chcete nastavit jinou výši záloh, je potřeba nás kontaktovat (uctarna.ts@bystre.cz, tel.: 461 542 894)Odečty vodného, stočného za rok 2022

V dnech 19. 12. - 30. 12. 2022 byly prováděny odečty vodoměrů. V případě, že ve Vaší nemovitosti nebyl nikdo přítomen, sdělte nám nejpozději do 4. 1. 2023 stav vodoměru, jedním z níže uvedených způsobů:

1) el. formuláře na webových stránkách - https://www.tsbystre.cz/samoodecet-vodomeru/

2) e-mailem - tech.sluzby@bystre.cz nebo uctarna.ts@bystre.cz
3) telefonicky - 461 542 894 kancelář TS, 739 675 934  Z. Marek, 603 444 058 L. Fric, 605 711 388 D. Korábová
4) písemně - zanecháním lístku ve schránce, která je umístěna na radnici Městského úřadu či na Informačním centru
5) osobně v kanceláři TS

Jaké informace od Vás budeme chtít:
1) adresa odběrného místa
2) stav vodoměru
3) datum odečtu vodoměru
4) telefon či email pro případnou další komunikaci

 Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pěkné dny.