Samoodečet vodoměru

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním zaslaných osobních údajů pro potřeby evidence spotřeby vody firmou Technické služby Města Bystré s.r.o.

Upozornění
Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích, v následném období provede námi pověřený zaměstnanec (odečítač) na místě řádný odečet vodoměru.