Veřejný vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod

Kvalita dodávané vody splňuje limity vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozbory pitné vody provádí akreditovaná laboratoř.
Odebírat vodu a odvádět odpadní můžete na základě smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod. Formuláře je možné si vyzvednout a vyplnit v sídle firmy.

Zúčtovací období pro:
- firmy je 1.1. - 30.6. kalendářního roku a 1.7. - 31.12. kalendářního roku
- občany je zúčtovací období 1.1. - 31.12. kalendářního roku.

Odečty se provádí zpravidla od 10. do 25. dne posledního měsíce zúčtovacího období.
V případě nezastižení je stav vodoměru možné nahlásit těmito způsoby:
- telefonicky: 461 542 894
- e-mailem: tech.sluzby@bystre.cz
- zasláním na adresu: Technické služby Města Bystré s.r.o., Sulkovská 480, 569 92 Bystré
- předáním na infromační centru, nám. Na podkově 68, 569 92 Bystré
- pomocí on-line formuláře ZDE