Skládka odpadů skupiny SOO-3

Provozní doba skládky a sběrného dvora:

Letní období:
úterý, pátek, sobota: 13:00 - 16:00

Zimní období:
pátek: 13:00 - 16:00


Integrované povolení

Ceník skládka