Skládka odpadů skupiny SOO-3

Řízená skládka odpadů skupiny S – OO3 Bystré, IČZ: CZE00452, PID: MZPR98EJ58J0

Identifikační údaje vlastníka

Technické služby Města Bystré s.r.o.
Adresa:      Sulkovská č.p. 480, 569 92 Bystré
IČO:            27483100
DIČ:            CZ27483100
Tel/fax:      461 542 894, 603 444 058, 777 919 461
Dat. schr.:  syb6jc6
e-mail:        tech.služby@bystre.cz