Informace k zálohám vodného, stočného pro rok 2024 - SIPO

V měsíci březnu se strhávají pouze nedoplatky z vyúčtování vodného, stočného za rok 2023.
Srážku budou mít jen ti, kteří měli nedoplatek do 500 Kč a platí zálohy prostřednictvím SIPO.

Od dubna bude nová výše záloh, která bude vypočtena ze spotřeby roku 2023.
V případě, že chcete nastavit jinou výši záloh, je potřeba nás kontaktovat (uctarna.ts@bystre.cz, tel.: 461 542 894)


Informace k vyúčtování vodného, stočného za rok 2023

PŘEPLATEK z vyúčtování

  • NIŽŠÍ než 1.000 Kč bude použit jako záloha na další období
  • VYŠŠÍ než 1.001 Kč bude vrácen hotově či bankovním převodem.

V případě, že platíte zálohy prostřednictvím SIPO a přeplatek chcete vrátit bankovním převodem, žádáme o sdělení čísla účtu, na který bude přeplatek odeslán - nejpozději do 20.2.2024.

V případě, že platíte zálohy převodním příkazem, přeplatek Vám bude automaticky vrácen na účet, z něhož platby přicházejí.

DOPLATEK z vyúčtování

  • NIŽŠÍ než 500 Kč bude stržen přes SIPO, platíte-li tak zálohy
  • VYŠŠÍ než 501 Kč uhraďte: bankovním převodem, hotově na pokladně TS

Pokladní hodiny: po, st: 08:00-11:30 12:30-15:00


Odečty vodného, stočného za rok 2023

V dnech 18. 12. - 30. 12. 2023 byly prováděny odečty vodoměrů. V případě, že ve Vaší nemovitosti nebyl nikdo přítomen, sdělte nám nejpozději do 3. 1. 2024 stav vodoměru, jedním z níže uvedených způsobů:

1) el. formuláře na webových stránkách - https://www.tsbystre.cz/samoodecet-vodomeru/

2) e-mailem - tech.sluzby@bystre.cz nebo uctarna.ts@bystre.cz
3) telefonicky - 461 542 894 kancelář TS, 739 675 934 Z. Marek, 603 444 058 L. Fric, 605 711 388 D. Korábová
4) písemně - Technické služby Města Bystré s.r.o., Sulkovská 480, 569 92 Bystré
5) osobně v kanceláři TS

Jaké informace od Vás budeme chtít:
1) adresa odběrného místa
2) stav vodoměru
3) datum odečtu vodoměru
4) telefon či email pro případnou další komunikaci

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pěkné dny.