Informace pro občany k odečtu vodného, stočného za rok 2020

Blíží se termín odečtu stavu domovních vodoměrů, na základě kterého provádíme zúčtování vodného a stočného. Letos bychom chtěli z důvodu vládních opatření proti šíření Covid 19 využít tzv. samoodečet vodoměru, tzn. že stav vašeho vodoměru nám nahlásíte sami, jedním z níže uvedených způsobů.

Samoodečet vodoměru můžete nahlásit pomocí:
1) el. formuláře na webových stránkách - https://www.tsbystre.cz/samoodecet-vodomeru/
2) e-mailem - tech.sluzby@bystre.cz nebo uctarna.ts@bystre.cz
3) telefonicky - 461 542 894 kancelář TS
4) písemně - zanecháním lístku ve schránce, která je umístěna na radnici Městského úřadu či na Informačním centru
5) osobně - po telefonické dohodě

Jaké informace od Vás budeme chtít:
1) adresa odběrného místa
2) číslo vodoměru
3) stav vodoměru
4) datum odečtu vodoměru
5) telefon či e-mail pro případnou další komunikaci

Samoodečty je možné nahlašovat výše uvedenými způsoby od 14.12.2020, nejpozději však do 3.1.2021. Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pěkné dny.